NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS - NIEUWS


Woensdag 5 juli 2017 start weer een nieuwe Jobcoach opleiding in Boxtel

Woensdag 5 juli 2017 start weer een nieuwe Jobcoach opleiding in Boxtel, er zijn nog enkele plekken vrij, interesse bel Anja Beelen of Nico Pijnacker Hordijk Informatie over deze Jobcoach opleiding Enige informatie over de Jobcoach opleidingen van de PHH Academie  en Sterk in Werk. Deze opleiding bieden we aan in een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en / of met behulp van E – learning (coaching en ondersteuning mede via de elektronische weg).  Erkenning en toelating  Onze leergang Jobcoach is officieel onderdeel van de Hogeschool NOVI (30 ECTs) en is ook erkend door de Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS). De NVS is  onderdeel van de Europese vereniging, EUSE, en de wereldassociatie voor Supported  Employment (WASE). Voor toelating tot de opleiding is MBO-niveau meestal voldoende. Er vindt dan altijd ook een intakegesprek plaats.

Lees meer »

ROC’s slaan alarm, STERK IN WERK biedt oplossing

Steeds meer jongeren blijken op dit moment na het verlaten of uitstromen van school van de radar te verdwijnen, veelal zonder startkwalificatie. Zij zitten thuis. Inmiddels blijkt dat grote groepen leerlingen die wèl zijn doorgestroomd naar een Mbo-opleiding (Entree-, of BBL-opleiding niveau 1 en 2), daar alsnog uitvallen en óók thuis komen te zitten en van de radar verdwijnen. In toenemende mate slaan ROC-opleidingen alarm of proberen projecten op te zetten om deze jongeren toch aan de vereiste startkwalificatie te helpen. Doordat deze jongeren vaak nog geen 18 jaar zijn en/of (nog) geen recht hebben op een uitkering, melden zij zich niet bij de gemeente en verdwijnen op deze manier van de radar. Sterk in Werk heeft hiervoor de juiste aanpak.

Lees meer »


Advertentie

PHH ACADEMIE, start weer opleidingen Participatie Coach, Job Coach en WMO Begeleider in september en oktober in Eindhoven, Utrecht, Twente, Haarlem en Rotterdam