ROC’s slaan alarm, STERK IN WERK biedt oplossing

Gepubliceerd op 21 april 2017 om 19:05

Steeds meer jongeren blijken op dit moment na het verlaten of uitstromen van school van de radar te verdwijnen, veelal zonder startkwalificatie. Zij zitten thuis. Inmiddels blijkt dat grote groepen leerlingen die wèl zijn doorgestroomd naar een Mbo-opleiding (Entree-, of BBL-opleiding niveau 1 en 2), daar alsnog uitvallen en óók thuis komen te zitten en van de radar verdwijnen. In toenemende mate slaan ROC-opleidingen alarm of proberen projecten op te zetten om deze jongeren toch aan de vereiste startkwalificatie te helpen. Doordat deze jongeren vaak nog geen 18 jaar zijn en/of (nog) geen recht hebben op een uitkering, melden zij zich niet bij de gemeente en verdwijnen op deze manier van de radar. Sterk in Werk heeft hiervoor de juiste aanpak.

WAT DOET STERK IN WERK DAN PRECIES?

Cruciaal in de aanpak van Sterk in Werk is dat wij én de jongeren én de werkgever begeleiden. Sterk in Werk begeleidt deze jongeren al jaren op weg naar werk. Bij voorkeur in een sluitende aanpak, waarbij op school al gestart wordt met het begeleiden bij stages. Daarna wordt na uitstroom begeleiding geboden op o.a. leerwerkbedrijven in het bedrijfsleven, een zogenoemd IVITO-bedrijf, op weg naar een echte baan. Sterk in Werk creëert in toenemende mate dergelijke IVITO-bedrijven, waarbij zij jongeren groepsgewijs onder begeleiding van een Werkleider van Sterk in Werk arbeidsvaardigheden aanleert. IVITO staat immers voor InVesteren In de TOekomst (zie voor meer informatie over IVITO  www.stichtingsterkinwerk.nl). Na het verlaten van school zijn er onvoldoende financiële middelen beschikbaar om deze jongeren te ondersteunen op weg naar werk. Ook Stichting Sterk in Werk probeert hier via de Jeugdwet of de WMO (indien boven de 18 jaar) middelen voor te vinden, maar dat lukt in onvoldoende mate; scholen hebben geen budgetten voor de vervolgondersteuning van de jongeren. Ondertussen zijn er vele initiatieven gestart om deze jongeren aan werk te helpen. Het zonder begeleiding op een werkplek plaatsen leidt echter vaak tot uitval en een nieuwe faalervaring. Een andere aanpak is noodzakelijk om jongeren succesvol aan het werk te krijgen.

DUURZAME PLAATSING

Sterk in Werk zorgt uiteindelijk voor een duurzame plaatsing in een echte baan naar vermogen. (Cijfers wijzen uit dat 85% van de jongeren na 3 jaar nog bij dezelfde werkgever werkt).  Afhankelijk van de fase waarin de jongere bij Sterk in Werk terecht komt of aangemeld wordt, hebben wij de volgende aanpak:

  • Stages op school; begeleiding van de jongere en de werkgever in het stagebedrijf;
  • Life-coaching; wanneer de jongere al geruime tijd thuis zit en ‘geactiveerd’ moet worden om naar buiten te gaan, te sporten, hulp bij schulden, dak boven het hoofd, etc.;
  • Arbeidsvaardigheden aanleren binnen een leerwerkplek in het bedrijfsleven (individueel) of binnen een IVITO-bedrijf (in een groep);
  • Ondersteuning bij het vinden van een passende baan;
  • Begeleiding van de jongere en de werkgever en zijn medewerkers om te zorgen dat deze baan succesvol en duurzaam wordt.

Daar waar mogelijk probeert Sterk in Werk deze jongeren te traceren en te begeleiden in een traject op weg naar de arbeidsmarkt of terug naar school. Ideaal uitgangspunt is dat deze begeleiding door Sterk in Werk samen met Onderwijs (ROC) alsnog leidt tot een startkwalificatie en begeleiding naar een baan naar vermogen.

 


«   »