Nieuwe Jobcoaching sluit perfect aan op wensen werkgevers

Gepubliceerd op 7 april 2017 om 12:20

Meer probleemjongeren en langdurig werklozen aan het werk door nieuwe opleiding JOBCOACH. De sociale zekerheid, zorg en welzijn veranderen voortdurend. Op dit moment zelfs ingrijpend. Met minder middelen moeten meer mensen actief deelnemen aan werk of participeren in andere activiteiten. Wie aan de slag kan, moet echt aan het werk. Dit vereist vakmanschap. De nieuwe opleiding JOBCOACH sluit perfect aan bij behoeften aan werkgever en werknemer.

 

Jobcoach Nieuwe Stijl

PHH Academie verzorgt sinds 2017 de opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl, in samenwerking met Sterk in Werk, een onderdeel van de Koraal Groep dat zich richt op arbeidsintegratie en jobcoaching. Het is een erkende minor opleiding op HBO-niveau, bestemd voor mensen die al in het werkveld actief zijn of die jobcoach willen worden. De nieuwe opleiding sluit aan bij de ontwikkelingen in de samenleving. Nog maar recent zijn de Wet Werken naar Vermogen (WWNV), de Participatiewet, de WMO en de WLZ in werking getreden. Voor mensen met een beperking en/of een erkende afstand tot de arbeidsmarkt geldt nu meer dan ooit: wie aan de slag kan, moet ook echt aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt. Zonder professionele begeleiding zal het echter voor hen moeilijk zijn om daadwerkelijk betaald werk te krijgen én te houden. De opleiding Jobcoach Nieuwe Stijl leidt deze professionals op. Centraal daarbij zijn de coachende vaardigheden die in de nieuwe situatie nog noodzakelijker zijn dan voorheen. De jobcoach ondersteunt niet alleen cliënten bij het vinden van passend betaald werk en het behouden daarvan. Hij/zij adviseert ook de werkgever en onderhoudt daarnaast contacten met mensen rondom de cliënt, zoals professionals, ouders en verwanten.


Verschillende leerwegen
De opleiding kan op verschillende momenten beginnen en wordt in verschillende werkvormen aangeboden: in klassikale bijeenkomsten en via een individuele route met E-learning. Ook een in-company-variant behoort tot de mogelijkheden.

De uitvoering van het programma is in handen van de PHH Academie en Sterk in Werk. De docenten komen uit de beroepspraktijk en werken inhoudelijk samen met deskundigen van diverse hogescholen en uitvoeringsinstellingen. De opleiding is officieel erkend door de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS), de vereniging die zich hard maakt voor mensen met een achterstand (tot de arbeidsmarkt) en de methodiek Supported Employment daarbij hoog in het vaandel heeft staan.

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nico Pijnacker Hordijk van de PHH Academie (06 30729311)

 


 »